Servicii

Contract de servicii S4 - Asistenta tehnică pentru managementul proiectului Data de &ici...

Lucrări

Contract lucrări CL11 – Reţele de apă şi canalizare în Dej şi Gherla ...

Furnizare

Contract furnizare F3 – Extindere sistem SCADA Data de începere a contractului: 16...

FINALIZAT

Contract de lucrări CL1 – Reabilitarea şi extinderea staţiilor de epurare Şimleu Silvaniei, Jibou şi Cehu Silvaniei 

Data de începere a contractului: 08.10.2015
Durata contractului: 30 luni
Valoarea contractului: 45.245.876,35 lei (fără TVA)

Proiectare stație modernă de epurare pentru procesarea întregului volum de apa uzată din orașul Jibou:

 • Capacitate 11400 locuitori echivalenți;
 • Debitul nominal de 4.300 mc/zi;
 • Neutralizează o gamă variată de poluanți;
 • Apa rezultată poate fi reintrodusă în natură în condiții de siguranță; 

Proiectare stație modernă de epurare pentru procesarea întregului volum de apa uzată din orașul Cehu Silvaniei:

 • Capacitate 5400 locuitori echivalenți;
 • Debitul nominal de 1700 mc/zi;
 • Neutralizează o gamă variată de poluanți;
 • Apa rezultată poate fi reintrodusă în natură în condiții de siguranță; 

Proiectare stație modernă de epurare pentru procesarea întregului volum de apa uzată din orașul Șimleul Silvaniei:

 • Capacitate 13200 locuitori echivalenți;
 • Debitul nominal de 5.300 mc/zi;
 • Neutralizează o gamă variată de poluanți;
 • Apa rezultată poate fi reintrodusă în natură în condiții de siguranță;

FINALIZAT

Contract de lucrări CL1 – Reabilitarea şi extinderea staţiilor de epurare Şimleu Silvaniei, Jibou şi Cehu Silvaniei 

Data de începere a contractului: 08.10.2015
Durata contractului: 30 luni
Valoarea contractului: 45.245.876,35 lei (fără TVA)

Proiectare stație modernă de epurare pentru procesarea întregului volum de apa uzată din orașul Jibou:

 • Capacitate 11400 locuitori echivalenți;
 • Debitul nominal de 4.300 mc/zi;
 • Neutralizează o gamă variată de poluanți;
 • Apa rezultată poate fi reintrodusă în natură în condiții de siguranță; 

Proiectare stație modernă de epurare pentru procesarea întregului volum de apa uzată din orașul Cehu Silvaniei:

 • Capacitate 5400 locuitori echivalenți;
 • Debitul nominal de 1700 mc/zi;
 • Neutralizează o gamă variată de poluanți;
 • Apa rezultată poate fi reintrodusă în natură în condiții de siguranță; 

Proiectare stație modernă de epurare pentru procesarea întregului volum de apa uzată din orașul Șimleul Silvaniei:

 • Capacitate 13200 locuitori echivalenți;
 • Debitul nominal de 5.300 mc/zi;
 • Neutralizează o gamă variată de poluanți;
 • Apa rezultată poate fi reintrodusă în natură în condiții de siguranță;

Contractul constă în execuţia de lucrări privind următoarele obiective:

 • Amplasament (demolări, realizare căi de acces şi parcări);
 • Construcţie nouă apă pluvială;
 • Staţie de grătare;
 • Deznisipator şi separator grăsimi;
 • Decantoare primare;
 • Bazine de aerare;
 • Decantoare secundare;
 • Staţie de dozare şi îndepărtare a fosforului;
 • Îngroşare mecanică a nămolului;
 • Staţie de pompare a nămolului brut;
 • Bazine de fermentare anaerobă;
 • Instalaţie post-îngroşare nămol;
 • Dezhidratare mecanică a nămolului;
 • Ansamblu faclă;
 • Staţie de cogenerare;
 • Clădiri operaţionale;
 • Zona de evacuare în emisar;
 • Sistem SCADA;
 • Lucrări electrice.
 

FINALIZAT

Contract de lucrări CL3 – Reabilitarea staţiei de tratare Vârşolţ şi lucrări la sursele de apă Jibou, Cehu Silvaniei şi Huedin

Data de începere a contractului: 07.03.2011;
Durata contractului: 13 luni;
Valoarea contractului: 25.449.990,00 lei (fără TVA).

Obiectul contractului:

1. Rezervoarele și sursele de apă ale orașului Cehu Silvaniei:

 Reabilitarea câmpului de puțuri Sălsig:

 • Puțurile de captare;
 • Camera de comandă a pompelor;
 • Automatizarea

Reabilitarea stației de pompare Ulciug:

 • Rezervor 200 m3;
 • Stație de pompare;
 • Sistem de automatizare.

Reabilitarea rezervoarelor de distribuție Cehu Silvaniei:

 • Camera de comandă;
 • Rezervor de 1000 m3;
 • Rezervor de 2500 m3;
 • Cămin de vane.Sistem SCADA.Reţele de apă și canalizare Jibou și Cehu Silvaniei.

2. Câmpurile de puțuri de la Jibou, realizându-se următoarele lucrări:

 • Reabilitarea structură puț, lucrări civile de arhitectură și finisaje, împrejmuiri, porți acces;
 • Înlocuire pompe existente, instalare traductor și debitmetru, procurare tablou electric;
 • Instalare conducte pentru legare puțuri la sistemul de c olectare;
 • Reabilitare structură cameră comandă pompe, lucrări civile de arhitectură și finisaje;
 • Automatizare și sistem SCADA.

3. Sursele de apă Bologa, care alimenteaza orașul Huedin, realizându-se următoarele lucrări:

 • Reabilitarea drenului;
 • Cămine de debitmetre pentru apa brută;
 • Construirea unui gard nou;
 • Căminul colector;
 • Stația de clorinare.

4. Reabilitarea stației de tratare Vârșolț, constând în următoarele lucrări:

 • Lucrări pentru dezvoltarea amplasamentului;
 • Montarea de debitmetre;
 • Realizarea  captării şi a staţiei de pompare a apei brute;
 • Realizarea unei trepte noi de coagulare;
 • Reabilitarea decantoarelor;
 • Reabilitarea filtrelor cu nisip ”vechi” existente;
 • Reabilitarea filtrelor cu nisip ”noi” existente;
 • Reabilitarea instalaţiei de spălare în contracurent;
 • Instalaţie de dozare a substanțelor chimice;
 • Instalaţia de clorinare;
 • Rezervor nou pentru apa tratată şi staţie de pompare;
 • Reabilitarea instalaţiei de tratare a nămolului;
 • Reabilitarea clădirilor şi a dotărilor interioare;
 • Dotarea cu echipamente de laborator;
 • Înlocuirea conductelor existente;
 • Automatizare şi sistem SCADA;
 • Lucrări electrice. 

FINALIZAT

Contract de lucrări CL4 – Reabilitarea şi extinderea staţiei de epurare Cluj-Napoca

Data de începere a contractului: 29.06.2011
Durata contractului: 21 luni
Valoarea contractului: 147.956.000 Lei (faraTVA)

Obiectul contractului:

 • Lucrări de demolare a unor structuri existente şi căi de acces;
 • Lucrări pentru treapta mecanică de tratare (deversor, canal de aducțiune, hală de grătare dese, deznisipator, separator de grăsimi, staţie de pompare, echipamente de măsură, cameră de distribuţie, decantoare, sistem de evacuare a nămolului);
 • Lucrări pentru epurarea biologică (camere de distribuţie, bazine de aerare, bazine de nitrificare, camera suflantelor, staţie de eliminare a fosforului prin precipitare, decantoare, staţii de pompare, echipamente de măsură);
 • Lucrări pentru tratarea nămolului (rezervor, metatancuri, post-îngrăşătoare, gazometru, arzător, staţie de cogenerare, alte lucrări de îmbunătăţire a proceselor);
 • Alte lucrări (clădire administrativă, lucrări la reţele de apă și canalizare interne, sistem Scada, sistem electric).

FINALIZAT

Contract de lucrări CL5 – Reabilitarea şi extinderea staţiei de epurare Dej

Data de începere a contractului: 23.09.2009
Durata contractului: 33 luni
Valoarea contractului: 42.578.999,98 lei (fără TVA)

Obiectul contractului:

Reabilitarea statiei de epurare compusă din:

 • treaptă mecanică: grătare rare şi dese, desnisipator, separator de grăsimi, canal Parshal, decantoare primare, cameră de distribuţie, staţia de suflante pentru desnisipator;
 • treaptă biologică: bazine de aerare, staţie de suflante pentru bazinele de aerare, decantoare secundare, staţie de pompare pentru nămol, cameră de distribuţie;
 • treaptă terţiară: staţii de pompare a nămolului, îngroşatoare pentru nămol, staţie de deshidratare nămol, staţie de ingroşare mecanică a namolului, digestor anaerob, staţie de cogenerare compusă dintr-un generator de curent electric şi un cazan ce vor funcţiona cu biogaz, rezervor de înmagazinare a biogazului;
 • clădire administrativă: birouri, laborator, încăpere SCADA, ateliere, vestiare;
 • lucrări pentru dezvoltarea amplasamentului: demolări, căi de acces, iluminat exterior, amenajări;
 • reabilitarea staţiei de pompare de pe strada N. Titulescu;
 • reabilitarea staţiei de pompare din zona gării.

FINALIZAT

Contract de lucrari CL6 – Reabilitarea şi extinderea staţiilor epurare Gherla, Huedin

Data de începere a contractului: 23.02.2011
Durata contractului: 21 luni
Valoarea contractului: 34.040.769 lei (fără TVA)

Lucrările la staţia de epurare Huedin:

Lucrări pentru dezvoltarea amplasamentului:

 • Demolarea structurilor existente;
 • Reabilitarea străzilor şi a căilor de acces.

Realizarea de facilităţi mecanice de tratare:

 • Deversor apă pluvială;
 • Staţie de pompare admisie în staţia de epurare;
 • Staţie grătare dese;
 • Desnisipator şi separator de grăsimi;
 • Decantor primar 1;
 • Statie pompare nămol primar.

Realizarea de lucrări pentru epurarea biologică:

 • Cameră de distribuţie;
 • Contactori biologici rotativi;
 • Cameră de distribuţie 2;
 • Decantoare finale 1 şi 2;
 • Staţii pompare nămol secundar;
 • Măsurare efluent.

Realizarea de lucrări pentru tratarea nămolului:

 • Bazine de nămol;
 • Staţie humificare nămol.

Lucrări electrice:

 • Post de transformare;
 • Reţea de împământare;
 • Iluminat exterior;
 • Instalaţie de paratrăznet
 • Automatizare şi sistem SCADA

Alte lucrări:

 • Sistem de evacuare a apelor uzate din interiorul staţiei;
 • Reţea apă de exploatare;
 • Clădire administrativă. 

Lucrările la stația de epurare Gherla:

Lucrări pentru dezvoltarea amplasamentului:

 • Demolarea structurilor existente;
 • Reabilitarea străzilor şi a căilor de acces.

Realizarea de facilităţi mecanice de tratare

 • Deversor apă pluvială;
 • Staţie de pompare admisie în staţia de epurare;
 • Staţie grătare dese;
 • Desnisipator şi separator de grăsimi.

Realizarea de lucrări pentru epurarea biologică:

 • Cameră de distribuţie;
 • Bazine de aerare;
 • Staţie de suflante;
 • Staţie precipitare pentru îndepărtarea chimică a fosforului;
 • Cameră de distribuţie 2;
 • Decantoare finale 1 şi 2;
 • Staţii pompare nămol activat recirculat şi nămol activat în exces 1 şi 2;
 • Măsurare efluent.

Realizarea de lucrări pentru tratarea nămolului:

 • Bazine de nămol;
 • Staţie humificare nămol.

Lucrări electrice:

 • Post de transformare;
 • Reţea de împământare;
 • Iluminat exterior;
 • Instalaţie de paratrăznet.
 • Automatizare şi sistem SCADA

Alte lucrări:

 • Sistem de evacuare a apelor uzate din interiorul staţiei;
 • Reţea apă de exploatare;
 • Clădire administrativă.

FINALIZAT

Contract de lucrări CL7 – Reţele de apă, canalizare şi staţii de pompare în Şimleu Silvaniei şi Huedin

Data de începere a contractului: 25.11.2008
Durata contractului: 27 luni
Valoarea contractului: 26,879,939.54 lei (fără TVA)

Lucrările din Huedin au constat în:

 • Reabilitare reţele de apă – străzile: Zorilor, Avram Iancu, Băii, Târgului, Lăutarilor, Luceafărului, Piaţa Republicii, Piaţa Victoriei, Teilor, Mănăşturului, ;
 • Extindere reţele de apă – străzile: Târgului, Câmpului, Moţilor, Prundului, Bradului, Protopop Aurel Munteanu, Nucului, Horea, Pomilor, Molidului, Colonia nouă, Dealului;
 • Reabilitare reţele de canalizare – străzile: Avram Iancu, Piaţa Republicii, Vlădeasa, Horea;
 • Extindere reţele de canalizare – străzile: Târgului, Horea, Molidului, Ecaterina Varga, Izvorului, Câmpului, Fildului, Izvorului, Apei, Bradului;
 • Reabilitare staţie de pompare ape uzate menajere – Sp1 – strada Izvorului şi Sp3 – strada Horea.

Lucrările în Șimleu Silvaniei au constat în:

 • Reabilitare reţele de apă – lungime 4090 m – străzile: Soarelui, Zambilelor, Trandafirilor, Salcâmului, Vasile Alecsandri, 22 Decembrie, Gheorghe Lazăr, Ioan Osian, Nicolae Bălcescu;
 • Extindere reţele de apă – lungime 5140 m – străzile: 22 Decembrie 1989, Crișan, Cloșca, Horea, Aurel Vlaicu, Nufărului, Bihorului, Gheorghe Lazăr;
 • Reabilitare reţele de canalizare – 3108 m – localizare: cartier Gheorghe Lazăr, stația CFR și străzile: Nicolae Bălcescu și Partizanilor;
 • Extindere rețele canalizare – 10055 m – străzile: Castanilor, Bihorului, Stadionului, Grădinarilor, Aurel Vlaicu, Nufărului, Vasile Alecsandri, Crișan, Cloșca, Horea, Simion Bărnuțiu, Livezilor, Stephan Marthonfly, Trandafirilor, Zambilelor, Mihail Sadoveanu, Soarelui, 22 Decembrie 1989.
 • Reabilitare/construire staţii de pompare ape uzate menajere: Sp1 – Piața 1 Mai; Sp2 – Str. T. Vladimirescu; Sp3 – Cartier Stadion; Sp4 – Brădet; Sp5 – Str. Simion Bărnuțiu; Sp6 – Str. Stadion; Sp7 – Str. 22 Decembrie.
 • Lucrările din cadrul acestui contract au fost finalizate în anul 2011.

FINALIZAT

Lucrări executate în Jibou:

 • Reabilitare reţele de apă – străzile: Cloșca, 22 Decembrie, Stadionului, 1 Mai, Tudor Vladimirescu, Odorheiului, Plopilor, Amurgului;
 • Extindere reţele de apă – străzile: Vișinilor, Livezilor, Orizontului, Izvorului;
 • Reabilitare reţele de canalizare – străzile: Stadionului, 1 Decembrie și cartierele: Garoafelor și Avram Iacu;
 • Extindere reţele de canalizare – străzile: 22 Decembrie, Tudor Vladimirescu, Libertății, Stejarilor, Odorheiului, Ronei;
 • Reabilitare staţie de pompare ape uzate menajere – străzile: 22 Decembrie, Libertății, Stejarilor, Odorheiului.

Lucrările executate în Cehu Silvaniei:

 • Lucrările în Cehu Silvaniei au constat în:
 • Reabilitare reţele de apă – străzile: Hodorului, Libertății, Gării, Doja;
 • Extindere reţele de apă – străzile: Crișan, Livezilor, Plopilor, Tudor Vladimirescu;
 • Reabilitare reţele de canalizare – străzile: Gheorghe Doja, Plopilor, Pop de Băsești, cartierele: Avram Iancu și Victoriei;
 • Reabilitare stație de pompare apă potabilă – strada Crișan;
 • Reabilitare staţie de pompare ape uzate menajere – strada Gării. 

Lucrările din cadrul acestui contract au fost finalizate în anul 2011.