Obiective

Obiectivul general al Proiectului "Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată din judet...

Activități

Componenta 1 - Îmbunătățirea extragerii de apă: Reabilitarea drenului de mal din Huedin (Cluj) și a camp...

Realizări

În cadrul acestui Proiect se vor realiza: Alimentare cu apă: Reabilitare surse apă...

Obiectivul general al Proiectului „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată din judetele Cluj–Salaj – Îmbunǎtǎṭirea sistemelor de alimentare cu apǎ, canalizare şi epurare în zona Cluj-Sǎlaj” îl reprezintă reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de apă, canalizare şi epurare din sistemul regional Cluj–Sălaj, în vederea îndeplinirii obligaţiilor de conformitate la Tratatul de Aderare şi Directiva Europeană 98/83/CE referitoare la calitatea apei potabile, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 311/2004 şi Directiva nr. 91/271/CE transpusă în legislaţia naţională prin Hotărârea Guvernului nr. 352/2005 referitoare la tratarea apei uzate urbane.

Obiectivele specifice ale Proiectului sunt:

 • Îmbunătăţirea calităţii apei potabile la consumatori
 • Asigurarea apei la toţi consumatorii
 • Reducerea semnificativă a pierderilor de apă
 • Scăderea costurilor de întreţinere şi exploatare
 • Echilibrarea sistemelor de alimentare cu apă
 • Scăderea numărului de avarii şi creşterea nivelului de satisfacere a cerinţelor clienţilor
 • Eliminarea poluării mediului şi a cursurilor de apă
 • Îmbunătăţirea performanţelor managementului operaţional, financiar şi de mediu
 • Creşterea gradului de acoperire a populaîiei cu servicii de colectare a apelor uzate
 • Reducerea nivelului infiltraţiilor în aria proiectului
 • Asigurarea evacuării finale în condiţii ecologice a nămolului din staţiile de epurare.

Obiectivele socio-economice ale Proiectului implementat de Compania de Apă SOMEȘ S.A. pentru cei aproape trei sferturi de milioane de persoane deservite din cele opt municipii și oraşe din județele Cluj și Sălaj sunt:

 • Îmbunătățirea calității vieții populației care traiește în zona de deservire, prin asigurarea accesului la servicii de apă potabilă și canalizare, 96% (față de 69% înainte) din populaţie cu acces la reţeaua de apă conformă UE; 100% (faţă de 92% înainte) branşamente contorizate; 79% (faţă de 74% înainte) din populaţie conectată la reţeaua de canalizare; 100% (faţă de 86% înainte) ape uzate colectate şi tratate;
 • Îmbunătățirea condiţiilor igienice și a stării de sănătate în ariaproiectului: apa potabilă sigură va contribui la reducerea riscului privind starea de sănătate în special la copii. Evacuarea și tratarea apei uzate conform normelor europene și românești va contribui la îmbunătățirea condițiilor igienice în orașe și în mediul înconjurător, prin reducerea exfiltrațiilor de apă uzată din canalele deteriorate în pământ și îmbunătățirea calității efluenţilor staţiilor de epurare. Aceasta va avea, de asemenea, un impact pozitiv asupra stării de sănătate din aria proiectului.