Servicii durabile

Scopul principal al Contractului de Asistenţă Tehnică pentru Managementul Proiectului “Extinderea şi...

Poluatorul plătește

Protecţia mediului reprezintă ansamblul reglementărilor, măsurilor şi acţiunilor care au ca scop menţin...

Poluarea

Prin epurarea apelor uzate orăşeneşti cu procedee mecano-biologice se separă, în diverse puncte, canti...

Scopul principal al Contractului de Asistenţă Tehnică pentru Managementul Proiectului “Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată din judeţele Cluj/Sǎlaj – Îmbunǎtǎṭirea sistemelor de alimentare cu apǎ, canalizare şi epurare în zona Cluj-Sǎlaj” este implementarea unor sisteme durabile de alimentare cu apă şi canalizare. 

În acest fel se urmăreşte ca infrastructura, managementul şi capacitatea financiară a Companiei de Apă SOMEŞ S.A. să se dezvolte durabil. Aceasta va contribui la asigurarea securitătii alimentarii cu apă, mai ales în condiţiile în care ultimii ani o serie de comunităţi deservite de surse locale au rămas fără apă, urmare a secetei.

În politica sa de dezvoltare durabilă, compania urmăreşte permanent reducerea pierderilor de apă şi a consumurilor energetice prin implementarea modelării hidraulice, având acces permanent în orice punct al gestiunii apă/canal, prin aplicarea unui program specific GIS.

Totodată, Compania de Apă SOMEŞ S.A. urmăreşte managementul durabil al nămolurilor şi reziduurilor din staţiile de epurare, monitorizează si controlează deversările de apă uzată industrială, raportat la principiul Poluatorul plăteşte.

 Managementul durabil asigură:

  1. Stabilirea şi reactualizarea priorităţilor,
  2. Urmărirea rezultatelor operaţionale,
  3. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare, 
  4. Controlul şi reducerea/prevenirea riscurilor,
  5. Îmbunătăţirea permanentă a performanţei Companiei,
  6. Servicii de calitate din punct de vedere a optimizării operării, stabilităţii infrastructurii şi satisfacţiei clienţilor.