Servicii durabile

Scopul principal al Contractului de Asistenţă Tehnică pentru Managementul Proiectului “Extinderea şi...

Poluatorul plătește

Protecţia mediului reprezintă ansamblul reglementărilor, măsurilor şi acţiunilor care au ca scop menţin...

Poluarea

Prin epurarea apelor uzate orăşeneşti cu procedee mecano-biologice se separă, în diverse puncte, canti...

Prin epurarea apelor uzate orăşeneşti cu procedee mecano-biologice se separă, în diverse puncte, cantităţi de substanţe solide definite ca nămoluri de epurare. Nămolul de epurare se poate considera deşeul staţiei de epurare, deci produsul nedorit al operării acesteia, alături de produsul dorit, respectiv apa epurată. Nămolul este prelucrat în staţia de epurarea în vederea stabilizării şi reducerii volumului. Nămolul prelucrat într-o formă utilizabilă prin aplicare pe sol se defineşte ca BIOSOLID. Diagrama alăturată prezintă schematic formarea, separarea, prelucrarea şi eliminarea finală a nămolului de epurare. 

Definiții

NĂMOL: material solid sau semilichid produs şi separat prin procese de tratare a apei potabile sau a apei uzate

BIOSOLID: amestec complex de reziduuri organice cu   conţinut de nutrienți, azot și fosfor, de particule de sol, de sedimente și de microorganisme și apa, și care îndeplineste condițiile legale de reciclare și utilizare

Biosolidele se utilizează pentru regenerarea solului în special în arii degradate, în vederea imbunătăţirii conţinutului în nutrienţi ale acestuia, în special în fosfor, care de regulă este deficitar. Biosolidul îmbunătăţeşte activitatea microbiană în sol şi ciclul nutrienţilor necesari în creşterea plantelor. Utilizarea se poate extinde în zone forestiere, în zone degradate, cum ar fi mine de suprafată sau depozite de deşeuri şi în zone aride sărace în componenţi humici. Aplicarea biosolidelor pe sol se realizează ţinand cont de compoziţia, structura acestuia, de culturile respective şi de condiţiile climatice.

Succesul utilizării în agricultura, la regenerarea solului, în sprijinul producţiei vegetale este condiţionat de aplicarea strictă a reglementărilor legale şi ale unei monitorizari atente şi competente.

Eliminarea finală a nămolurilor şi transformarea acestora în biosol are componente politice, economice şi tehnice.

Orice soluţie, inclusiv cea de aplicare pe sol are elemente pro şi contra. Decizia, odata luată, va putea fi verificată exclusiv in timp, examinarea riscurilor este necesară dar aceasta nu trebuie să blocheze părţile interesate de a lua o decizie. Succesul implementării deciziei de reciclare prin aplicare pe sol depinde într-o foarte mare măsură de procedeele de monitorizare şi de control, inclusiv cele de prelevare de probe şi de analiză.

Cele expuse anterior conduc la concluzia că aplicarea pe sol a biosolidelor reprezintă cea mai bună opţiune ecologică practicabilă. Aceasta opţiune se va examina pe baza regulii de 2000 kg azot/hectar. Se reaminteşte că solurile fertile au 5000 – 20000 kg azot (N)/ha. 

INTREBARI FRECVENTE şi raspunsuri

Se acumulează în sol compuşi toxici sau poluanţi cu efect de „bombă în timp”?

R: Practica demonstrează că metalele grele se imobilizează în sol la pH mai mare de 6,5. Resturi de compusi organici (CO) de descompun în mediul natural al solului.

Mirosul biosolidului poate afecta sănătatea umana?

R: Mirosul datorat unor compuşi al sulfului şi azotului dispar rapid după aplicarea pe sol. Caracterul toxic al acestor gaze/compuşi volatili se manifestă la concentraţii mari. La depozitare mirosul este consecinţa unor practici incorecte. Cum utilizarea produsului nestabilizat nu este admisă, problema mirosului işi poate găsi rezolvarea cu practici corecte. 

Agentii patogeni pot contamina aerul şi apa producând îmbolnăviri?

R: Reglementările ce admit aplicarea namolului cu 99% reducere de patogeni şi faptul că patogenii intestinali nu rezistă în mediul natural al solului asigură condiţiile de igienă necesare. Să nu se uite că aplicarea nămolului brut sau injectarea celui lichid sunt interzise. 

Poluanţii sau sărurile din biosolid contamineaza apele naturale?

R: Respectarea prevederilor legate de cantităţi şi frecvenţa de aplicare, prevederi extrem de conservatoare, nu conduc la contaminarea apelor de suprafaţă sau a celor subterane. În schimb îngrăşămintele chimice sintetice au condus, prin fenomenul de poluare difuza la forme de contaminare foarte severe, în special a apelor freatice. Totodată biosolidul este sărac în săruri, majoritatea evident rămânând în apa epurată.

Aplicarea pe sol este calea naturală a eliminarii şi singura de reciclare a nămolului transformat în biosolid şi care înglobează principiul că NATURA ŞTIE MAI BINE. De asemenea, trebuie reţinut şi un alt principiu ecologic şi anume că nu există MESE GRATUITE.

Avantaje
Dezavantaje
 • Reciclare şi reintegrare în natura
 • Îmbogăţirea   solului cu azot şi fosfor
 • Efecte pozitive   în productivitate agricolă
 • Opțiune economică, investiţii reduse față de alte produse
 • Necesită forță de muncă
 • Limitări şi   restricţii sezoniere
 • Capacităţi de   stocare
 • Dependenţă de   condiţii climatice şi meteorologice
 • Reţinere / opoziţie a publicului

Orice impact negativ asupra mediului   înconjurator este consecința nerespectării unor prevederi legale și de   aplicare, control şi monitorizare.

RESTRICȚII pentru fermierii care doresc să utilizeze biosolidele în agricultură.

Aceștia trebuie să: 

 • utilizeze numai nămoluri tratate, pentru care s-a emis permisul de aplicare de către autoritatea locală pentru
 • protecţia mediului pe baza studiului agrochimic special elaborat de Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice (OSPA) şi aprobat de direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. La cererea agricultorului, furnizorul de nămol este obligat să elibereze o copie a permisului de aplicare.
 • să nu aplice nămoluri de epurare pe terenuri destinate păşunatului, pe terenuri cultivate cu arbuşti fructiferi, pe terenuri destinate producţiei de legume sau pe culturi de pomi fructiferi cu 10 luni înainte de recoltare şi în timpul recoltării.
 • să nu aplice nămoluri de epurare pe terenurile agricole cu panta mai mare de 12%.
 • să aplice nămoluri numai în perioadele în care este posibil accesul pe teren şi să realizeze încorporarea acestuia în sol imediat după aplicare.
 • să anunţe autorităţile competente şi producătorul de nămol despre rotaţia culturilor pe terenul în cauză.
 • să anunţe producătorul de nămol dacă s-a răzgândit în privinţa utilizării nămolului, înainte de a se realiza transportul acestuia…” 
 • Mai multe informaţii despre obligaţiile producătorilor, respectiv ale utilizatorilor de nămoluri de epurare, cantităţile aplicabile, restricţiile de folosire, echipamentul simplu de împrăştiere, perioada de aplicare şi alte aspecte concrete ale utilizării etc, conform reglementărilor naţionale în vigoare (Ordin 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură) pot fi gasite pe pagina.http://www.mmediu.ro/beta/domenii/gestionarea-deseurilor/legislatie-deseuri-2/ de pe site-ul Ministerului Mediului şi Pădurilor.

 CONCLUZII 

Biosolidele – produse de reciclare, protejează şi regenerează solul, diminuează consumul de fosfor, sursa deficitară.

Nutrienţii – azot şi fosfor sunt în forme insolubile spre deosebire de îngrăşamintele sintetice, asigurând o asimilare lentă şi diminuând contaminarea apelor subterane.

Controlul şi monitorizarea aplicării, introducerea unui management local pe baza unor reglementări generale, raportări şi evidente „complică” viaţa fermierilor

Utilizarea biosolidelor micsorează necesarul folosirii pesticidelor. 

Utilizarea nămolurilor în agricultură prezintă avantajul că se înlocuiesc fertilizanţii convenţionali cu cei din nămoluri şi se îmbunătăţesc proprietaţile fizice şi organice ale solului, prin aportul de substanţe organice stabilizate.

Utilizatorii trebuie sa cunoască însă faptul că pot fi utilizate în agricultură numai nămolurile tratate, pentru care s-a emis permisul de aplicare de către agenţia locală de protecţie a mediului, pe baza unui studiu agrochimic special elaborat şi aprobat.

Utilizarea nămolurilor trebuie adaptată la situaţia locală şi luând în considerare condiţiile de mediu, poluarea existentă şi scopul specific pentru care sunt folosite anumite terenuri. 

Producatorul de nămol (Operatorul Regional) este responsabil pentru tot ceea ce înseamnă calitatea, cantitatea, transportul, împrăştierea nămolului pe suprafeţele agricole, precum şi pentru efectele acestuia asupra mediului şi sănătăţii omului după utilizare.