Componenta 1 – Îmbunătățirea extragerii de apă: Reabilitarea drenului de mal din Huedin (Cluj) și a campului de puțuri din Jibou și alimentarea de la Sălsig pentru Cehu Silvaniei (Sălaj). Pentru a asigura constant și fără întreruperi alimentarea cu apă brută a aglomerărilor ce au drept sursă apa subterană, este necesara înlocuirea și modernizarea echipamentului electro-mecanic existent (E&M) din câmpul de puțuri și de la drenul de mal.

Componenta 2 – Îmbunătățirea tratării apei: Reabilitarea stației de tratare a apei potabile din Vârșolț, care alimentează municipiul  Zalău și oraşul Șimleu Silvaniei (Sălaj) și a stației de clorinare din Huedin. Pentru a garanta tratarea apei conform normelor UE și a reglementarilor din România sunt necesare îmbunătățiri majore la stația din Vârșolț și la stația de pompe a drenului de mal din Huedin.

Componenta 3 – Îmbunătățirea distribuției apei potabile

Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție a apei potabile în toate cele 8 localități:

 • extinderea alimentarii cu apă în zonele din aglomerări care nu erau alimentate, crescând astfel procentul populației care are acces la o alimentare cu apa de calitate conform normelor UE și reglementarilor României;
 • 92 km de conducta vor fi înlocuiți în cele 8 localități;
 • reducerea pierderilor din rețea;
 • îmbunătățirea siguranței alimentarii cu apă;
 • asigurarea calității apei;
 • asigurarea unei cantități suficiente de apă la o presiune corespunzătoare.

Componenta 4 – Îmbunătățirea Colectării în Canalul Colector

Reabilitarea și extinderea rețelei de canalizare în toate cele 8 localități:

 • extinderea substanțială a canalizării cu un total de 73 km în scopul creșterii numărului de racorduri pentru populație la sistemul de canalizare centralizat și îmbunătățirea condițiilor sanitare și de mediu;
 • reabilitare prin procedeul de relining și prin înlocuirea tronsoanelor cu cel mai înalt nivel de uzură – în total 43 km în scopul reabilitării sistemului ineficient de canalizare existent, pentru reducerea infiltrațiilor și exfiltrațiilor evitând astfel înfundări de conducte, pierderi prin scurgere pe străzi și în case;
 • eliminarea punctelor de descărcare directă în râuri ocolind SE a apei uzate și în general să îmbunătățirii flexibilității și eficienței sistemului de colectare a apelor uzate.

Componenta 5 – Îmbunătățirea tratării apei uzate

În scopul ralierii la Directiva UE privind Epurarea Apei Uzate Urbane(91/271/EEC), este necesara reabilitarea, modernizarea substanțială și extinderea capacitații instalațiilor de epurare a apelor uzate în toate cele 8 aglomerări: Cluj-Napoca, Dej, Gherla, Huedin, Zalău, Jibou, Șimleu Silvaniei şi Cehu Silvaniei.

Componenta 6 – Masuri suplimentare

În scopul asigurării implementării eficiente a proiectului în toata zona de proiect sunt prevăzute masuri suplimentare corespunzătoare:

 • Asistenta tehnică pentru proiectarea rețelei – aceasta se refera la îmbunătățirea bazei de  date pentru sistemul de rețele apă potabilă și canalizare și dezvoltarea modelarii hidraulice pentru ambele rețele. Aceasta include de asemenea sarcina elaborării Studiului de Fezabilitate pentru magistrala de la Gilău la Zalău planificată pentru perioada de după această fază de proiect. Pentru rețelele de canalizare se vor inspecta infiltrațiile cu o camera video.
 • Controlul lucrărilor – este prevăzuta susținerea operatorului pentru controlul lucrărilor din cadrul contractelor de lucrări;
 • Achiziție echipament – aceasta componentă prevede achiziția și montarea unei cantități mari de aparatura de măsura, echipament pentru detectarea scurgerilor, camioane de  spălare cu jet, sistem de camere video, sistem SCADA;
 • Masurile de publicitate vor fi implementate în scopul de a ridica nivelul de conștientizare și acceptare al populației.