Servicii

Contract de servicii S4 - Asistenta tehnică pentru managementul proiectului Data de &ici...

Lucrări

Contract lucrări CL11 – Reţele de apă şi canalizare în Dej şi Gherla Data î...

Furnizare

Contract furnizare F3 – Extindere sistem SCADA Data de începere a contractului: 16.01.2012;Durata cont...

FINALIZAT

Data de începere a contractului: 11.11.2009
Durata contractului: 36 de luni + 11 luni (prelungire)
Valoarea contractului: 14.170.181,78 Lei (fǎrǎ TVA)

 • Obiectivele contractului:
 • Acordarea de sprijin calificat şi eficient Operatorului Regional în managementul Proiectului pentru implementarea cu succes a Proiectului, în conformitate cu prevederile Contractului de Finanţare;
 • Asigurarea condiţiilor pentru gestionarea prin sisteme de management moderne şi eficiente a reţelelor de apă şi canalizare din cadrul aglomerărilor respective;
 • Optimizarea şi modelarea hidraulică a reţelelor de apă şi canalizare;
 • Actualizarea studiului de fezabilitate pentru conducta de aducţiune Gilău-Sălaj;
 • Asigurarea condiţiilor pentru reducerea pierderilor în reţelele de apă;
 • Asigurarea implementării optime a contractelor de lucrări prin gestionarea calităţii apelor reziduale descărcate în reţeaua publică de canalizare;
 • Asigurarea depunerii în condiţii optime de mediu a materialelor reziduale generate de procesul tehnologic al viitoarelor staţii de epurare;
 • Asigurarea publicităţii adecvate măsurii şi informarea corectă a populaţiei privind lucrările de construcţie propuse în Proiect;
 • Actualizarea Master Plan-ului de apă şi canalizare pentru judeţele Cluj şi Sălaj;
 • Întocmirea documentaţiei în vederea achiziţiei de echipamente pentru asigurarea automatizării şi monitorizării sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare şi a echipamentelor de întreţinere, reabilitarea de spaţii operaţionale în vederea desfăşurării în condiţii optime a proceselor de întreţinere şi exploatare.

FINALIZAT

Contract de servicii S2 – Asistență tehnică pentru supervizarea proiectelor

Data de începere a contractului: 10.03.2009

Durata contractului: 62 luni
Valoarea contractului : 15.937.438 Lei (fǎrǎ TVA)

Obiectivul contractului: asigurarea supervizǎrii contractelor de lucrǎri şi furnizare din cadrul Proiectului, care sǎ conducǎ la finalizarea cu succes a acestora din punct de vedere a alitǎṭii, costurilor şi duratelor de realizare în conformitate cu Contractul de finanṭare semnat între Beneficiar – Compania de Apǎ SOMEŞ S.A. şi Finanṭator – Ministerul Mediului şi Pǎdurilor.

FINALIZAT

Contract de servicii S3 – Asistenţă tehnică pentru verificarea proiectelor

Data de începere a contractului: 03.11.2008

Durata contractului: 65 luni
Valoarea contractului: 268.760,00 Lei (fǎrǎ TVA)

Obiectivul contractului: asigurarea verificǎrii proiectelor în vederea executǎrii lucrǎrilor Proiectului, în conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea în construcṭii, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare.

FINALIZAT

Contract de servicii S4 – Asistență tehnică pentru managementul proiectului

Data de începere a proiectului; 03.06.2013

Durata contractului: 31 de luni

Valoarea contractului: 195.858 Lei (fără TVA)