Pregătirea Aplicaţiei de finanţare şi a Documentaṭiilor de atribuire pentru „Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apǎ uzatǎ din judeţele Cluj şi Sǎlaj, în perioada 2014-2020”, a ȋnceput ȋn cadrul Proiectului:

„Asistenţǎ tehnicǎ pentru pregǎtirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apǎ uzatǎ din judetele Cluj şi Sǎlaj, în perioada 2014-2020” – proiect finalizat:

ffdf

fdfgdf

wre
rere
erterreterreert