Politica de mediu

Programul Operaţional Sectorial Mediu (POS Mediu) este strâns corelat cu obiectivele naţionale strategice prevă..

Legislație

Legislaţie de mediu, Legislaţie naţională, în domeniul apei, Legislaţie în domeniul achiziţi...

E TIMPUL SĂ PREȚUIM APA!


Pentru dezvoltarea şi extinderea infrastructurii de mediu, România în urma aderării la Uniunea Europeană beneficiază de fonduri structurale şi de coeziune.

Fondul European de Dezvoltare Regională şi Fondul de Coeziune reprezintă instrumentele financiare ale unui program de asistenṭă comunitară adoptat de Comisia Europeană în vederea atingerii obiectivelor de convergenṭă pentru noile state membre, printre care şi România.

Prin Fondul de Coeziune, Comisia Europeană aprobă cofinanṭări nerambursabile în vederea alinierii infrastructurii de mediu din România la cerinṭele Directivelor Uniunii Europene privind calitatea apei potabile şi a mediului.

Programul Operațional Sectorial de Mediu (POS Mediu) face parte din cadrul Fondului de Coeziune şi are printre axele sale prioritare, Axa Prioritară 1 „Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apǎ şi apă uzată”.

În cadrul POS Mediu, Compania de Apă SOMEŞ S.A. derulează Proiectul „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată din judeţele Cluj/Sălaj – Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare şi epurare în zona Cluj-Sălaj”, proiect ce reprezintă etapa I-a a planului pe termen lung (2008-2026), la finele cǎruia se dorește ca infrastructura şi calitatea serviciilor din întreaga arie deservitǎ de Compania de Apă SOMEȘ S.A. în județele Cluj şi Sǎlaj sǎ fie conforme cu cerinṭele Directivei-cadru Europene a Apei şi a Directivei privind Mediul.

15/11/2011 Conferinta “Water loss”
Conferinta “Water loss”, sofia, prezentare care a inclus si investitia POS Mediu

10/11/2011 Articol investitii cassa in revista “Orasul”Articol investitii cassa in revista “Orasul”, nr. 22/2011(www.//www.revistaorasul.ro/)

12/10/2011 Korea – Romania water technology plaza
“Korea – Romania water technology plaza” – Korea – prezentare POS Mediu

22/09/2011 Integrarea proiectelor de infrastructura de mediu locale in sistemele regionale
Conferinta/workshop “integrarea proiectelor de infrastructura de mediu locale in sistemele regionale” in organizarea cassa, cjc, monitorul de cluj, prezentat POS Mediu.

2015-10-05  Epurare la nivel european în Sălaj

2015-12-18  Epurare la nivel european pentru Municipiul Zalău

2014-01-16  Proiectul POS Mediu Cluj-Salaj este auditat

2014-11-03  Demareaza lucrarile de finalizare a Statiei de Epurare Zalau

2013-11-25  Un mediu mai curat: s-au finalizat lucrările la Staţia de epurare Cluj-Napoca

2012-01-02  Afis General Fonduri Coeziune

2012-02-03  Roll-up Indoor

2012-03-07  Pliant A4 informare operatori agricoli asupra utilizării nămolului în agricultură

2012-04-07  Afiș A3 informare operatori agricoli asupra avantajelor folosirii nămolului în agricultură

2011-03-07  Începe modernizarea Stației de tratare Vârsolț și a surselor de apă Jibou, Cehu Silvaniei și Huedin

2011-09-22  Integrarea proiectelor de infrastructura de mediu locale in sistemele regionale

Conferinta/workshop “integrarea proiectelor de infrastructura de mediu locale in sistemele regionale” in organizarea cassa, cjc, monitorul de cluj, prezentat POS Mediu.

2011-10-12  Korea – Romania water technology plaza
“Korea – Romania water technology plaza” – coreea – prezentare POS Mediu

2011-11-10  Articol investitii cassa in revista “Orasul”
Articol investitii cassa in revista “Orasul”, nr. 22/2011(www.//www.revistaorasul.ro/)

2011-11-15  Conferinta “Water loss”
Conferinta “Water loss”, sofia, prezentare care a inclus si investitia POS Mediu

2009-07-21  Creditul aferent Proiectului Cluj-Sălaj din Fondul de Coeziune – semnat

2009-09-28  Incepe modernizarea Statiei de Epurare DEJ

2009-10-09  Incep lucrarile la retelele de apa si canalizare in Cehu Silvaniei si Jibou

2009-10-13  S-a semnat Contractul pentru Managementul Proiectului din Fondurile de Coeziune

2009-11-29  Noi lucrari de modernizare a retelelor de apa-canal din Cluj-Napoca

2011-10-12  Korea – Romania water technology plaza

“Korea – Romania water technology plaza” – coreea – prezentare POS Mediu

2011-11-10  Articol investitii cassa in revista “Orasul”
Articol investitii cassa in revista “Orasul”, nr. 22/2011(www.//www.revistaorasul.ro/)

2011-11-15  Conferinta “Water loss”
Conferinta “Water loss”, sofia, prezentare care a inclus si investitia POS Mediu

2011-12-05  Infrastructura de mediu va fi monitorizată automatizat